Przedszkole Terapeutyczne

O NAS

Przedszkole Terapeutyczne Mądre Urwisy powstało z potrzeby wspierania dzieci ze specjalnymi wyzwaniami edukacyjnymi. Misją naszego przedszkola jest niesienie pomocy dzieciom oraz ich rodzinom w atmosferze szacunku , akceptacji oraz wzajemnego zrozumienia.

Przedszkole Terapeutyczne to wynik wieloletnich doświadczeń eksperta w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki specjalnej , dyrektora placówki mgr Katarzyny Matejewicz. Długoletnia praktyka pedagogiczna zaowocowała stworzeniem standardów , którymi kieruje się Przedszkole Terapeutyczne Mądre Urwisy , zarówno w  działalności  edukacyjnej, terapeutycznej jak i  wychowawczej.

Jeszcze, kiedy niewiele  mówiło się o specjalnych potrzebach dzieci , a  realizacja wytycznych poradni psychologiczno pedagogicznych  wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego stanowiła ogromne wyzwanie , nasza placówka zgłębiała temat, gromadząc wiedzę oraz doświadczenie podczas szeregu kursów, sympozjów, prelekcji,  spotkań z ekspertami w zakresie pedagogiki , psychologii czy pedagogiki specjalnej. Zaowocowało to zarówno sukcesami naszych milusińskich jak i wysoką oceną Kuratorium Oświaty w trakcie kontroli. Ponadto zmotywowało do dalszych poszukiwań coraz lepszych rozwiązań edukacyjnych. Bazę  naszych działań   stanowi  praktyka pedagogiczna –  towarzyszenie dzieciom oraz ich rodzinom  w jak najlepszej organizacji kształcenia specjalnego – mgr Katarzyna Matejewicz, dyrektor przedszkola.

Przedszkole Terapeutyczne Mądre Urwisy , kierując się wypracowanymi standardami  stawia na pierwszym miejscu dobro dziecka. Zapewnia kameralne (5 osobowe grupy) stwarzające poczucie bezpieczeństwa oraz umożliwiające intensyfikację  oddziaływań terapeutycznych. Terapie logopedyczna, psychologiczna, fizjoterapia, Integracja Sensoryczna wspomagane zróżnicowanymi metodami pedagogicznymi  ; sala do relaksacji, fizjoterapii oraz Integracji Sensorycznej to tylko część z oferty wyjątkowego Przedszkola Terapeutycznego Mądre Urwisy .